Instalacje Elektryczne / Energetyka

Oferta

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny być funkcjonalne, niezawodne oraz bezpieczne. Niemniej ważna jest estetyka ich wykonania, czy też dbałość o ochronę środowiska. Wykonujemy instalacje w budynkach mieszkalnych, obiektach przemysłowych oraz budynkach użyteczności publicznej.

Firma Cyfrowe Sieci Multimedialne oferuje usługi w zakresie wykonania i modernizacji:

 • instalacji zasilania w energię elektryczną dla napięć SN i NN w budynkach użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych,
 • instalacji elektrycznej dedykowanej na potrzeby sieci komputerowej,
 • instalacji oświetlenia wewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego terenu,
 • instalacji oświetlenia awaryjnego,
 • instalacji odgromowych i wyrównawczych,
 • instalacji zasilaczy UPS – zasilanie gwarantowane,
 • przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych,

Energetyka

Intensywny rozwój energetyki jak również obostrzenia ekologiczne wymuszają potrzebę modernizowania istniejących instalacji oraz budowę nowych. W zakresie prac elektroenergetycznych świadczymy usługi polegające na:

 • wykonaniu instalacji elektroenergetycznych i technologicznych dla potrzeb ogólnych elektrowni zawodowych,
 • wykonaniu instalacji oświetlenia i gniazd remontowych,
 • budowie i modernizacji stacji transformatorowych, rozdzielczych SN/NN,
 • montażu rozdzielni SN i NN oraz szaf sterowniczo-rozdzielczych,
 • budowie przyłączy energetycznych,
 • próbach pomontażowych oraz pracach regulacyjno-rozruchowych,
 • montażu i rozruchu systemów nadzoru i sterowania stacji energetycznych,
 • rozruchu urządzeń elektroenergetycznych,
 • pracach kontrolno-pomiarowych na obiektach elektroenergetycznych,
 • budowach linii kablowych NN,

Zobacz też

Teletechnika

Data Center

Zabezpieczenia budynków / Inteligentny budynek

CSMM jako integrator

Cyfrowe Sieci Multimedialne sp. z o.o.

Wyselekcjonowane zaplecze dostawców i podwykonawców.
Sprawna i terminowa realizacja inwestycji.
Doradztwo w zakresie projektowania i wykonawstwa.
Pełny monitoring stanu realizacji inwestycji.