Remont instalacji elektrycznej, dedykowanej i telekomunikacyjnej w budynku Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Nasza firma zrealizowała kolejną umowę na: „Remont instalacji elektrycznej, dedykowanej i telekomunikacyjnej w budynku Prokuratury Okręgowej w Zamościu przy ul. Szczebrzeska 47”

 Zakres prac obejmował m.in.;

Budowę nowych tras kablowych

Aranżacje punktu dystrybucyjnego (GPD)

Budowę 86 gniazd użytkowników (PEL)

Budowę systemu CCTV z 14 kamer wewnątrz obiektu oraz na elewacji

Budowę instalacji wyłączenia pożarowego obiektu

Budowę ochrony przeciwporażeniowej w zakresie projektowanych rozwiązań

Budowę ochrony przepięciowej w zakresie projektowanych rozwiązań

Wykonanie pomiarów zaprojektowanej sieci elektrycznej i teletechnicznej

Inne aktualności