Zabezpieczenia budynków
Inteligentny budynek

Oferta

Zabezpieczenia budynków

Firma Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. instaluje systemy m.in. firm DSC, Satel, Unicard czy Bosch. W zależności od potrzeb zabezpieczenia domu czy obiektów biurowych można dobrać odpowiedni system alarmowy składający się z wybranych elementów tj. centrala alarmowa, klawiatura, czujniki, przyciski napadowe, programy nadzorcze, bariery podczerwieni.

Do oferowanych przez nas systemów należą:

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN)
System ten oparty jest na czujkach wykrywających ruch w strefie objętej ich działaniem. W zależności jak jest zaprogramowana centrala alarmowa przekazywana jest informacja o intruzie (wykryta przez czujkę) na objętym ochronie obszarze. Sygnał ten dalej przekazywany może być do Stacji.

System kontroli dostępu (KD)
Jest to najczęściej wdrażany w firmach system, dzięki któremu uzyskuje się wyższy poziom bezpieczeństwa oraz kontroli osób poruszających się po obiekcie. System ten zabezpiecza obiekty przed ingerencją niepowołanych osób jak i prowadzą do zwiększenia dyscypliny pracowników.

System telewizji przemysłowej – użytkowej – dozorowej (CCTV)
Rozwiązanie idealne, gdy pewne obszary lub obiekty wymagają ciągłej kontroli oraz nadzoru. Wykorzystanie systemu telewizji przemysłowej zwiększa poziom bezpieczeństwa dla osób zajmujących się ochroną danego mienia. Zadaniem systemu jest gromadzenie i prezentowanie wyczerpujących informacji o sytuacjach i zajściach jakie występują na monitorowanym obiekcie. Wszystkie informacje z kamer mogą być archiwizowane i przechowywane na dowolnym nośniku dogodnym dla administratora systemu.

System sygnalizacji alarmu pożaru (SAP)
Pożar pociąga za sobą wielkie straty, nie tylko materialne, ale także wpływają na prace oraz rozwój firmy. System sygnalizacji alarmu pożaru w szybki sposób ostrzega/ powiadamia o zagrożeniu pożarowym. System wykorzystuje nowoczesne czujki, które przekazują sygnał do centrali.

System dźwiękowego ostrzegania (DSO)
Za pomocą dźwiękowych systemów ostrzegawczych przekazywane mogą być nie tylko komunikaty o niebezpieczeństwie, ale także reklamy, muzyka, informacje o promocjach. W zależności od konfiguracji system ten może spełniać jedna bądź wszystkie w wymienionych funkcji.

Inteligentny budynek

Firma Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. projektuje i realizuje zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami (BMS), co stanowi kluczowe zagadnienie inteligentnego budynku. Integracja budynku kryje się w zintegrowanym systemie, wychodząc naprzeciw potrzebom użytkownika przez elastyczną platformę. Wprowadzany jest on w budynkach biurowych, przemysłowych oraz instytucjach w celu integracji, kontroli, monitorowania, optymalizacji oraz raportowania działania poszczególnych podsystemów.

Głównymi elementami struktury BMS są:

 • instalacja wodno – kanalizacyjna,
 • sieć teleinformatyczna,
 • ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja,
 • system alarmowy i monitoring,
 • system przeciwpożarowy,
 • system kontroli dostępu,
 • system pogodowy,
 • system zarządzania energią,
 • sterowanie oświetleniem,
 • sterowanie windami,
 • integracja systemów z wykorzystaniem sterowania poprzez komputer.

Poszczególne elementy BMS współpracują ze sobą, dzięki czemu możliwe jest kompleksowe zarządzanie budynkiem. Dzięki modułowości system jest łatwy do rozbudowy i modernizacji.

Zobacz też

Instalacje elektryczne / Energetyka

Teletechnika

Data Center

CSMM jako integrator

Cyfrowe Sieci Multimedialne sp. z o.o.

Wyselekcjonowane zaplecze dostawców i podwykonawców.
Sprawna i terminowa realizacja inwestycji.
Doradztwo w zakresie projektowania i wykonawstwa.
Pełny monitoring stanu realizacji inwestycji.